Szurgotowie napisForowicz plus Szurgot

 

 

    Informacje wstępne. - W styczniu 1936 roku Bohdan Forowicz „Czarny” pojął za żonę Janinę d.d.Szurgot. Oto różne ustalenia dotyczące „kądzieli” zebrane przez Jana Forowicza z wykorzystaniem wielu wiadomości uzyskanych od kuzynek: Lidii, Aleksandry i Marii. Zastosowana została pokoleniowa kolejność przedstawiania  sylwetek. Pokolenie pierwsze: Pantalejmon i Maria Szurgotowie, następnie ich dzieci i synowe, a dalej analogicznie - wnuki i prawnuki. Obecnie krewni ze strony  Szurgotów skupiają się w Sanoku, Wołowie i Lublinie.

 

   Initial Informations. - In January 1936 Bohdan Forowicz „the Black" take in marriage Janina d. d. Szurgot. Here different facts relating on the distaff side, assembled by Jan Forowicz with utilization many messages obtained from cousins: Lidia, Aleksandra and Maria. Used generation order of profiles. Forst generation: Pantalejmon and Maria Szurgotowie, then their children. Then grandsons and granddaughters. At nowadays my relatives of  Szurgot side, assemble in Sanok, Wołów and Lublin.

 

 

 

Znani członkowie rodu Szurgotów w układzie pokoleniowym

 

 

 

 

I POKOLENIE

 

Samuel Szurgot

 

Gospodarz w Jabłonicy położonej kilka kilometrów na wschód od Krosna.  Za żonę miał panią prawdopodobnie z okolic Ustrzyk Dolnych.

 

 

II POKOLENIE

 

Pantalejmon Szurgot

 

Urodzony  w Jabłonicy  1 września 1866, zmarł w 1944. Jego żoną była Maria de domo Bryk urodzona w 1871, żyła do 1930 roku.  Brykowie  byli prawdopodobnie lwowianami.  Pantalejmon miał  z  Marią siedmioro dzieci o imionach:  Aleksander, Emil, Maksymilian, Eugeniusz, Aleksandra,  Janina (moja Mama) i Stefania - najmłodsza z nich.

   Charakterologicznie Pantalejmon ukształtował się był jako człowiek spokojny, pogodny i można rzec dostojny. Przygotowanie do zawodu nauczycielskiego otrzymał prawdopodobnie we Lwowie. Cesarstwo austriackie a następnie państwo polskie powierzało mu kierowanie szkołami; ostatnią placówką była wieś Czerteż. Tam też mieszkał z żoną po przejściu na emeryturę. Pochowany na małym przykościelnym cmentarzyku wiejskim. Jego skromny nagrobek sąsiaduje z identycznym nagrobkiem żony Marii, Panie świeć nad ich duszami. Drewniany budynek szkoły, którą  Pantalejmon kierował już nie istnieje, ale prawie w tym samym  miejscu stoi nowszy, także niewielki  obiekt szkolny. 

 

Szurgotowa młoda ostra

 

 

 

 

 

 

Maria

 

 Maria Szurgot d.d.Bryk urodzona w 1871, żyła do 1930 roku. Żona Pantalejmona i matka Aleksandra, Maksymiliana, Emila, Olgi, Eugeniusza, Aleksandry, Janiny i Stefanii. Uchodziła za osobę pracowitą i zaradną. Bardzo troszczyła się o dzieci. Pochowana na cmentarzu w Czerteżu. Reprodukowane obok zdjęcie nosi pieczęć zaświadczającą, że wykonane zostało w pracowni fotograficznej mieszczącej się w Pasażu Mikulasza we Lwowie.

 

 

 

III POKOLENIE

 

 

Olek w armii wyostrz Aleksander

 

Pierwszym synem  Pantalejmona i Marii d.d.Bryk  był Aleksander (Olek). Urodzony prawdopodobnie w 1895 roku. Odbył służbę w armii cesarza austrowęgierskiego. Po pierwszej wojnie światowej obywatel II Rzeczpospolitej. Wykształcił się na księdza kościoła greckokatolickiego. Miał piękny głos. Najpierw pełnił funkcje przy episkopacie w Przemyślu, potem w którejś parafii podprzemyskiej. Podczas II wojny światowej prowadził parafię w Jurowcach koło Sanoka, odprawiał też msze w Dobrej Szlacheckiej. Po wojnie decyzją władz komunistycznych przymusowo wysiedlony na wschód. Trafił do Sambora na ziemiach zawłaszczonych przez Moskwę. Faktycznie stał się sowieckim więźniem osadzonym w obcym areszcie domowym. Oderwany od stron rodzinnych  został dodatkowo pognębiony wpisaniem przez komunistów na listę wrogów klasowych. Praktycznie pozbawili go możliwości uprawiania duszpasterstwa. Próbował w rzemiośle, ale nie pozwalano mu wykonywać żadnej pracy. Był zatem bez środków do życia. Na domiar złego prześladowały go choroby. Nie otrzymując  porządnej pomocy lekarskiej zmarł w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Samborze. Przeżył około 55-60 lat. 

 

 

 

Max elegantMaksymilian

 

   Maksymilian Szurgot (Max- senior) syn Pantalejmona i Marii d.d.Bryk, urodził się w 1897 roku. Obywatel  II Rzeczpospolitej i PRL. Ukończył seminarium nauczycielskie we Lwowie. Służył w Legionach i Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej. Ożenił się z Józefą d.d.Górską.

Uczył najpierw gdzieś w Galicji Zachodniej , później w Baranowiczach (obecnie Białoruś) i w Wilnie (Litwa). Był też kierownikiem szkoły w Filipowcach koło Wilna. Tam w 1934 roku urodził mu się syn Maksymilian jr. Po II wojnie światowej wysiedlony z Litwy na Dolny Śląsk, do Wołowa. Kierował tu dwiema szkołami i zapisał się w historii miasta jako znakomity fachowiec. Z pasją, wyszukując najróżniejsze ciekawostki, upowszechniał wiedzę o życiu zwierząt. Śledził obyczaje pszczół. Miał też uzdolnienia plastyczne; synowa Barbara do dzisiaj wspomina jak bez uprzedniego posługiwania się rysunkiem komponował piękne wycinanki. Uchodził za bardzo dowcipnego. Bliscy zachowali pamięć o nim jako osobie bardzo życzliwej i optymiście. Ostatnie miesiące życia spędził  złożony chorobą. Odszedł w 1974 roku w wieku 77 lat. Pochowany na cmentarzu w mogile razem ze zmarłym później  synem. Jego syn Max junior i  synowa Barbara wychowali Piotra Szurgota urodzonego w Wołowie w 1973 roku oraz nieco starszego brata przyrodniego, Igora Pietrzykowskiego urodzonego w 1969. Piotr ukończył studia w zakresie resocjalizacji. Pracował w szpitalu w Lubiążu, później jako nauczyciel kontraktowy w Brzegu Dolnym niedaleko Wrocławia a obecnie we Wrocławiu. Igor jest przedsiębiorcą; przez kilka lat wydawał prywatny tygodnik „Gazeta Powiatowa” w Wołowie.  Obecnie prowadzi przedsiębiorstwo reklamy bilboardowej.   

 

Józefa (Ziuta) d.d. Górska

 Józefa Szurgot (Ziuta) d.d.Górska urodziła się w 1910 roku. Obywatelka II Rzeczpospolitej i PRL. Wywodziła się z rodziny o tradycjach patriotycznych (w latach II wojny światowej dwaj bracia walczyli w szeregach Armii Krajowej za co w PRL dostali wyroki więzienia).   Żona Maksymiliana (Max-seniora) poznana jako urzędniczka na poczcie w Baranowiczach. Matka Maksymiliana (Max-juniora) urodzonego w 1934 w Filipowcach koło Wilna. Po II wojnie światowej przesiedlona z Wileńszczyzny do Wołowa na Dolny Śląsk została nauczycielką. Organizatorka harcerstwa. Harcmistrz RP. Zmarła w 1982. Pochowana na cmentarzu w Wołowie. 

 

Milek odwr

Emil

 

 

 Emil Szurgot (Milek) syn Pantalejmona i Marii d.d.Bryk, urodził się 24 stycznia 1901 roku. Obywatel II Rzeczpospolitej. Wybitnie uzdolniony  muzycznie i malarsko. Uczono go gry na skrzypcach. Zachowało się kilka pięknych szkiców ołówkiem. W wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku (niewykluczone, że w służbie wojskowej) na ostanie dziesięć lat życia stracił możliwość w pełni samodzielnego chodzenia. Przykuty do łóżka popadał w krótkotrwałe rozstroje nerwów wyczerpujące siły chorego. Objawiało się to chwilowymi drgawkami i skurczami. Stan chorego komunistom nie przeszkodził w przymusowym wysiedleniu spod Sanoka do Sambora w b.ZSRR. Faktycznie stał się sowieckim więźniem. Generalnie, Milek do końca zachował pełną sprawność umysłową. Podobno, do ostatnich dni był zdolny rozwiązywać  najtrudniejsze rebusy.  Pod warunkiem podtrzymywania przez opiekujące się nim siostry, możliwe było czasem wyprowadzanie go na krótkie spacery. Odszedł 18.IV.1947 roku.  

 

 

Eugeniusz

 

  Eugeniusz Szurgot (Gienek) syn Pantalejmona i Marii d.d.Bryk, urodzony 21 września 1905 w Czerteżu. Obywatel II Rzeczpospolitej. W latach 1928-1930 służył w kawalerii w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, 2 EugeniuszWPszwadron. Ożenił się z Zofią (Zonią) d.d.Dobrzańska, urodzoną 11 kwietnia 1903 roku w Dobrej Szlacheckiej. W małżeństwie tym urodziły się trzy córki: 23 października 1937 roku Lidia (po mężu Filip),  14 września 1939 Aleksandra (po mężu Bartosiewicz) i 8 grudnia 1940 Maria (po mężu Cembała).

Maturę zdawał we Lwowie w trybie eksternistycznym. W 1936 uzyskał dyplom w „eksportówce” czyli Państwowej Szkole Ekonomiczno-Handlowej we Lwowie. Uczył w Dobrej Szlacheckiej. Zginął 3 maja 1945 na morzu, w Zatoce Lubeckiej w okolicach Hamburga jako ofiara niemieckich zbrodni faszystowskich. Nazwisko Eugeniusz Szurgot uwiecznione zostało na brązowej płycie Pomnika Poległych Sanoczan usytuowanego w centralnej części cmentarza miejskiego.

W końcowym okresie niemieckiej okupacji Polski wuj Eugeniusz otrzymał z Gestapo wezwanie. Wierzył, że – zgodnie z tekstem wezwania - ma tam „złożyć jakieś wyjaśnienia”. Poszedł i więcej go rodzina nie widziała. Został aresztowany. Wkrótce potem wywieziono go najpierw do obozu w Pustkowie koło Dębicy a później do Auschwitz. Wiadomo, że w końcu przez obóz przejściowy w Pruszkowie koło Warszawy trafił do Neuengame koło Hamburga. Tam w niemieckiej fabryce pracował niewolniczo. W przededniu kapitulacji Niemiec hitlerowcy wpadli na iście szatański pomysł wymordowania pozostałych więźniów. Zdając sobie sprawę z wielkiej aktywności alianckiego lotnictwa w tym rejonie zmagań wojennych, załadowali tysiące więźniów na statki, które niezwłocznie wysłali na otwarte morze. Wuj był na statku „Cap Arcona”. 3 maja, na trzy dni przed kapitulacją Niemiec, w Zatoce Lubeckiej konwój został zbombardowany przez samoloty brytyjskie. Okoliczności tych wydarzeń opisali w książkach B.SuchowiakNeuengamme” i E.F.Burian „Rozbitkowie z Cap Arcony”.    Wujek zginął. Osierocił żonę i  trzy córki, które zaznały potem wiele lat ciężkiej biedy. Podobnie jak ciocia Zonia okazały się jednak bardzo dzielne. 

Po latach w Sanoku ujawniono nazwisko donosiciela, niejakiego Słowika z okolic Mrzygłodu, który coś tam na wujcia wymyślił i Niemcom wychlapał. Po tym i być może innych podłych czynach tego samego rodzaju, niegodziwiec żył w hańbie.   

 

Zofia (Zonia)

 

Zofia Szurgot (Zonia) d.d.Górska, przez matkę wywodzącą się z domu Demkowiczów-Dobrzańskich spokrewniona z rodziną majora Dobrzańskiego „Hubala”, urodzona 11 kwietnia 1903 zonia i gienek z napisemroku w Dobrej Szlacheckiej. Żona Eugieniusza zamordowanego przez Niemców w ostatnim dniu II wojny światowej.  Na domiar nieszczęść przeżytych za okupacji, donosiciel sprawca tragedii męża Eugeniusza spowodował też, że Niemcy ją także zabrali do aresztu. Przez dwa tygodnie, codziennie była przesłuchiwana. Ponieważ jednak wobec śledczych przyjęła taktykę stałego powtarzania zeznań bezwartościowych udało się o tyle, że została z aresztu wypuszczona. 

Ze związku Eugeniusza i Zofii urodziły się: 23 października 1937 roku Lidia,  14  września 1939 Aleksandra i 8 grudnia 1940 Maria. Zofia była instruktorką kroju i szycia a także uczyła haftu. Była oczytana, interesowała się zarówno modą jak innymi dziedzinami życia na przykład problematyką polityczną. Robiła najlepsze pierożki z ziemniakami (tajemnicę ciasta miękkiego bo bez dodatku jajek, przekazała jednej z córek) i nalewki o smaku cytrynowym. W pamięci naszej zapisała się jako kobieta „z klasą”,  do ostatnich dni trzymała się prosto, miała świetną figurę, ubierała się skromnie ale szykownie. Córkom pomagała ile mogła, by zdobyły zawód, założyły rodziny. Można powiedzieć, sierocy los żadnej z nich nie złamał. Odwrotnie, może nawet dodawał sił  do pokonywania trudów. Do ostatnich dni Zonia prowadziła interesujące dzienniki z opisem różnych wydarzeń życia rodziny. Żyła do 8 marca 1990 roku. Pochowana na cmentarzu w Sanoku w grobie o kilkadziesiąt metrów oddalonym od Pomnika Poległych Sanoczan i zamieszczonej tam tablicy z imieniem i nazwiskiem męża. 

 

 

Olga (Ola)

 

Ola.jpgOlga Szurgot (Ola) córka Pantalejmona i Marii d.d.Bryk, urodziła się 19 marca 1903. Obywatelka II Rzeczpospolitej. Pracowała w różnych miejscowościach jako nauczycielka, między innymi w szkole w Olchowcach i w latach 1929-41 w Dobrej Szlacheckiej, gdzie pod koniec była kierowniczką szkoły.  Mówiono o niej: inteligentna i taktowna. Pięknie śpiewała. Z fotografii umieszczonej w jednym z albumów rodzinnych wynika, że w 1932 roku ukończyła kurs reżyserski. W styczniu 1936 roku była prawdopodobnie organizatorką uroczystości weselnych Bohdana i Janiny Forowiczów. Po drugiej wojnie światowej decyzją komunistów wygnana z własnej ziemi. Wraz z siostrą Stefanią i dwoma braćmi, Aleksandrem i Emilem wysiedlona do Sambora (b. ZSRR). Faktycznie stała się sowieckim więźniem osadzonym w obcym areszcie domowym. Tam, w bardzo ciężkich warunkach, żyła do 18 grudnia 1968.

 

Janina (Jancia)

Szurgotowie w atelier

Janina Forowicz d.d.Szurgot, córka Pantalejmona i Marii d.d.Bryk, urodziła się 16 maja  1909 roku w Czerteżu, powiat Sanok, województwo lwowskie. Obywatelka II Rzeczpospolitej i PRL. Zawód nauczycielski uzyskała w II Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie.

Dyplom nauczyciela szkół podstawowych publicznych i prywatnych wydano 20 czerwca 1933 roku.  Praktykowała we Lwowie i w Tarnopolu. Po wyjściu za mąż  już więcej nigdy w szkole nie uczyła. Ślub z Bohdanem Forowiczem „Czarnym” odbył się w Dobrej Szlacheckiej 9 stycznia 1936 roku. W marcu 1939 roku we Lwowie urodziła Jana Forowicza. Względy zdrowotne nie pozwoliły jej mieć więcej dzieci. Mieszkała we Lwowie, w Sanoku, Mielcu i Rzeszowie.

 Janina była osobą o wesołym usposobieniu, bardzo życzliwą ludziom. Dużo czytała. W latach przed II wojną światową wraz z mężem jeździli w góry uprawiać sport narciarski.  Na tych nartach uległa kiedyś kontuzji, której skutki miały się odezwać po latach. Jako czterdziestoletnia kobieta przeszła w krakowskiej klinice na ul.M.Kopernika operację usztywnienia dwóch czy trzech kręgów. Nie ominęły ją też inne choroby. Życie zakończyła w szpitalu rzeszowskim przy ul.F.Szopena o godz.22  14 stycznia 1960. Pochowana wraz z mężem na rzeszowskim cmentarzu Stare Pobitno.

 

 

Stefa.jpg

Stefania (Stefcia)

 

Stefania Szurdak d.d.Szurgot, córka Pantalejmona i Marii d.d.Bryk, urodziła się 11 października 1911 w Czerteżu. Była ich najmłodszym dzieckiem. Obywatelka II Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej przez władze komunistyczne przymusowo wysiedlona do Sambora w  b.ZSRR. Faktycznie stała się sowieckim więźniem osadzonym w areszcie domowym na obczyźnie. W Samborze wyszła jeszcze za mąż, jednak zmarła bezpotomnie. Życie zakończyła w latach siedemdziesiątych. Władza moskiewska  ograniczała jej kontakty z Polską. Sztuczną granicę stworzono, aby dzieliła; w tym przypadku separowała kochające się rodzeństwo. Podobnie jak Olę, jej starszą siostrę, Stefę obarczono ciężką pracą  fizyczną. Źle się odżywiały, doszło do wyniszczenia zdrowia.

 

 

 

 

IV POKOLENIE

Max Sz jr.jpg

Maksymilian

 

Maksymilian Szurgot (Max - junior) syn Maksymiliana i Józefy urodzony w 1934 roku w Filipowcach na Wileńszczyźnie. Po II wojnie światowej wraz z rodzicami trafił na Dolny Śląsk do Wołowa. Pracował jako nauczyciel - wychowawca młodzieży internatowej. Ożenił się z Barbarą d.d. Pietrzykowska. Małżeństwo to wychowało Piotra Szurgota  urodzonego w Wołowie w 1973 roku oraz nieco starszego brata przyrodniego, Igora Pietrzykowskiego urodzonego w 1969. Maksymilian zmarł 14 grudnia 1995, pochowany obok swego ojca w Wołowie.

 

 

 

 

Lidia

 

Lidzia legitLidia Filip d.d.Szurgot córka córka Eugeniusza i Zofii d.d.Górskiej , urodzona 23 października 1937 roku w Dobrej Szlacheckiej.Ukończyła Studium Nauczycielskie w specjalności polonistyka. Uzyskała następnie wykształcenie wyższe zawodowe. Podnosiła też kwalifikacje za granicą. Uczyła w Łodzinie, Sanoku i kierowała szkołą podstawową w Płowcach.  Wyszła za mąż za Jana Filipa, nauczyciela o specjalności matematycznej, urodzonego w 1932 roku w Łodzinie, człowieka dzielnego, skoro własnymi rękoma potrafił wymurować ich dom w Sanoku. Mają dwoje dzieci, Marka  urodzonego w 1961 roku i Ninę – 21 kwietnia 1965, które pozakładały szczęśliwe rodziny. Marek i Nina wykładają matematykę.  Lidia, mimo słabego zdrowia pomaga  rodzinie jak umie. Kontynuuje też dzienniki swojej matki Zoni.

 

 

 

 

Jan Włodzimierz

Jan eF z NOTu

Jan Włodzimierz Forowicz, syn Bohdana „Czarnego” i Janiny d.d.Szurgot, urodzony w 1939 we Lwowie. Ma wykształcenie politechniczne. Całe życie zawodowe spędził na dziennikarzeniu, początkowo w prasie studenckiej, potem naukowo-technicznej a następnie codzienniej. Przez kilkanaście lat był komentatorem w dzienniku „Rzeczpospolita” i szefem klubu sprawozdawców parlamentarnych. Był też dyrektorem-redaktorem naczelnym w agencji PAI-Press, redaktorem naczelnym wznawianego miesięcznika „Polska” i redaktorem naczelnym-dyrektorem Wydawnictwa PAI „Interpress”.    Ojciec Piotra, Rocha i Lecha. Ostatnio mieszka w Warszawie.

 

 

 

 

 

Siania

Aleksandra (Siania)

 

 

  Aleksandra Bartosiewicz (Siania) d.d. Szurgot, córka Eugeniusza i Zofii urodzona 14 września 1939.  Ukończyła studia na filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest rusycystką z 40-letnim stażem w zawodzie nauczycielskim. Przez ostatnich 25 lat była wykładowcą w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorką kilku podręczników do nauki języka rosyjskiego dla studentów ekonomii i politologii. Wyszła za mąż za Andrzeja Bartosiewicza urodzonego 30 października 1940, inżyniera. Mają troje dzieci.  Jacek  urodzony w 1963 roku jest lekarzem - ginekologiem a także nauczycielem akademickim w Klinice AM w Lublinie.  Ewa – urodzona w 1965, (po mężu nazwisko Kowalska) ukończyła filologię angielską, uczy w szkole w Osiecku wojew. Mazowieckie. Piotr urodzony w lipcu 1976 ukończył Wydział Politologii (specjalność stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej gdzie następnie zrobił doktorat. Od 2004 do 2010 roku wykładał na Uniwersytecie w Rzeszowie i w innych wyższych uczelniach.

  

 

 

 

Mary CMaria (Marysia)

 

Maria Cembałowa d.d. Szurgot córka Eugeniusza i Zofii urodzona 8 grudnia 1940. Ukończyła chemię na Politechnice Rzeszowskiej. Długie lata przepracowała jako kierowniczka laboratorium analitycznego w sanockiej Rejonowej Przychodni Lekarskiej Polskich Kolei Państwowych. Wyszła za mąż za Adama Cembałę,  inżyniera i  zamiłowanego pszczelarza. Owdowiała 31 stycznia 2005 roku. Z małżeństwa jest troje dzieci:  Alina urodzona 9 marca 1965 roku, Szczepan – 25 grudnia 1968 i Grzegorz – 21 sierpnia 1970, wszyscy przyszli na świat  w Sanoku. Alinka wykształciła się w Lublinie na germanistkę, wyszła  za mąż za Fritza Hofmanna, przedsiębiorcę i mieszka z nim w Austrii, mają córeczkę.  Szczepan  ukończył w Rzeszowie Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Pracuje w informatyce bankowej w Sanoku, ożenił się z Jolą d.d.Panek, mają córeczkę Sylwię.  Szczepan zdecydował się na zmianę nazwiska –  jest teraz Panek. Grzesio zdobył w Krakowie wykształcenie muzyczne w specjalności akordeonu, mieszka w Chicago, ożenił się z Moniką, mają córeczkę i synka.

 

 

 

 

 

Barbara

 

Basia SzBarbara Szurgot d.d. Pietrzykowska urodzona 8 stycznia 1946 w Tomaszowie Mazowieckim.  Żona Maksymiliana (Maxa-juniora). Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Nauczycielka i autorka cyklu skryptów „Repetytorium z języka polskiego” uwzględniających dzieła literatury od najdawniejszych do XX-lecia międzywojennego. Matka Igora Pietrzykowskiego urodzonego w 1969 i  Piotra Szurgota  urodzonego w Wołowie w 1973. Piotr ukończył studia w zakresie resocjalizacji i teraz pracuje jako nauczyciel kontraktowy. Igor  ukończył Akademię Wychowania Fizycznego na wydziale rehabilitacji ruchowej. Był wydawcą i redaktorem prywatnego tygodnika „Gazeta Powiatowa” w Wołowie, prowadzi także firmę bilboardową.  Przebywając na emeryturze Barbara podejmowała półetatową pracę w nauczycielskim ośrodku metodycznym. Udzielała też korepetycji. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 11 lipca 2009.

 

 

V POKOLENIE

 

Piotr

 

Piotr Sz.jpgPiotr Szurgot syn Maksymiliana (Max-juniora) i Barbary d.d. Pietrzykowskiej. Urodzony w 1973 roku w Wołowie. Żonaty z Justyną d.d. Węgiel. Mieszkają w Wołowie. Ukończył studia w zakresie resocjalizacji na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Najpierw pracował z pacjentami w szpitalu w Lubiążu. Był  nauczycielem kontraktowym w Brzegu Dolnym niedaleko Wrocławia. Od września 2006 pracuje z młodzieżą we Wrocławiu. Wobec kilku podopiecznych w Wołowie pełni też funkcje kuratora sądowego. Na tym tle był zresztą bohaterem tekstu w "Rzeczpospolitej" (11 stycznia 2006, „żółte kartki”). Kontynuując podnoszenie kwalifikacji zawodowych ukończył w lutym 2006 studium podyplomowe socjoterapii.

 

ślub portret Justyny

 

 

 

Justyna

 

 Justyna Szurgot d.d. Węgiel córka Kazimierza i Haliny urodzona 1 kwietnia 1979 roku w Środzie Śląskiej. Jej korzenie tkwią w środowiskach górali z  Zawoi, wielkiej wsi w okolicach Makowa Podhalańskiego. Nauczycielka w Brzegu Dolnym. Studiuje na kierunku Pedagogika w Dolnośląskiej Szkole  Wyższej Edukacji. 18 Lutego 2006  w Wołowie wstąpiła w związek małżeński z Piotrem Szurgotem. Mieszkają w Wołowie.

 

 

 

 

 

VI POKOLENIE

 

fotki7 870.jpg            Natalia

 

  

Natalia Szurgot urodzona w lipcu 2007 roku w Trzebnicy, córka Piotra i Justyny Szurgotów. Ochrzczona 9 września 2007 w kościele pw. Św.Wawrzyńca.

 

 

 

 

 

 

mały Maksio m.jpgMaksymilian

 

Maksymilian Szurgot syn Piotra i Justyny. Urodzony w sierpniu 2012 w Środzie Śląskiej, syn Piotra i Justyny Szurgotów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrał: Jan Forowicz,

listopad, 2012 rok

00-950 Warszawa, skr.p.473

     janforowicz@tlen.pl

 

 

Z powrotem na stronę główną / Back