image001Pole tekstowe: Jan W亩mierz
s.Bohdana
ur. w 1939 r
we Lwowie

Forowiczowie - genealogia

Jan Forowicz
witam,
welcome,
butam

 Forowicz쯳pan> - genealogic tree

Dotyczy nazwiska spotykanego w rﮥj pisowni:     

Refers names met in different spelling:

 

Forowicz, Forowitz, Фopobuч, Forowich,

Forowycz, Furowicz, Forowych

 

 

 

animfurczek

furczek jako cz rodziny - humming bird as family member

 

 

Jest to przyczynek do opowie頯 wiecznych wꤲownikach. Setki lat temu potomkowie rod砷ywodz飨 siꠢy栭o৤zieꠠspod Hamburga przeszli wzdarpat nad Dunaj albo nawet do dzisiejszej Chorwacji. Oko؉V wieku znowu ruszyli w drogꮠSkierowali si꠴ym razem w odwrotnym kierunku, na p㮯c, wzdarpat na pogranicze Polski, S硣ji , Rusi, Rumunii i Wꧩer. Skorzystali z zaproszenia kr쳷 polskich. Pﮩej, w XX wieku Forowiczowie trafili do Jugos穩, Stan砚jednoczonych Ameryki P㮯cnej. Ustalony obecny zasiꧠterytorialny rozproszenia rodziny: od Ukrainy przez Polskꠤo W㨬 Szwajcarii, USA i Kanady.

This is contribution to eternal tales about peregrinators. Progeny of tribes descending maybe from Hamburg along Carpathia to Danube or prevous Croatia terytory. About XIV age passed back way along Carpathia montains on borderland of Poland, Slovakia, Rusia, Rumania and Hungaria. Profited accepting hospitality of kings of Poland. Later, in XX century Forowicz's hit to Yugoslavia, United States of America. Now we live in Poland, on Ukraine, in Switzerland, Canada, Italy. Behind tens of years perhaps this all can be explained thanks genetic researches progress . But today let us record that, what speaks family - remittance. Range territorial of dispersing families now: from Ukraine, Poland. Italia, Switzerland, USA to Canada

Gdzie - winietka.jpg


 

BD21533_

informacje o rodzinie (about Family)

BD21533_

gdzie to jest - geografia i ciekawostki༯span>historyczne,   (where is itgeographical and historic interesting details)

 

BD21533_

tablica synchroniczna (Sychronic Table)

BD21533_

 

Forowicz i (and) Szurgot

 

BD21533_

wspomnienia ucznia z Mielca 1947-53 (Mielec 1947-1953 school memories)

 

 

BD21533_

 

matura w Rzeszowie쯳pan>(secondary school certifikate in Rzeszow)

 

BD21533_

 
lata studenckie w Politechnice Krakowskiej쯳pan>(student years at the Krakow University of Technology)

 

 

BD21533_

 

Tygodnik Studencki 㰡n class=SpellE>Politechnik蕮iversity of Technology students weekly)

 

 

BD21533_

 
redaktor naczelny w prasie Naczelnej Organizacji Technicznej쯳pan>

(editor in chief in the technical press)

 

BD21533_

 
w dzienniku ꥣzpospolita輳pan class=SpellE>in the "Rzeczpospolita" daily)

 

BD21533_

Polska Zbrojna (Poland Armed newspa per)༯span>in preparation

 

BD21533_

 
redaktor naczelny dyrektor w Polskiej Agencji Informacyjnej (editor-in-chief at the Polish Information Agency)

 

BD21533_

traumatyczne skojarzenia Czerte쯳pan> i Lubeki (traumaticassociacion small polish willage Czertez and german town Luebec)

BD21533_

redaktor strony www Jan Forowicz, kim jest (Who is the Editor of website Jan Forowicz)

 

BD21533_

wspomnienie interesuj飨 postaci (Mentions about interesting people)

BD21533_

㤳a (Sources)

 

 

 

 

Pr⵪emy narysowa栤rzewo genealogiczne Forowicz箠Uda೩꠵stali栴ylko 76 os⠯ nazwisku Forowicz

Niestety, w tym zestawieniu brak bli깣h danych na temat Furowicz砩 innych nazwisk blisko brzmi飨 (o innej pisowni)

We try to draw Forowicz geologic tree. Establish only 76 Forowiczs names

Unfortunately, in this juxtaposition no data about Furowicz࡮d other surnames alike sounding (met in different spelling) 

 

Na stronie omawiamy domniemane chorwackie i wo㫩e korzenienie rodu. DuࣺꜦ zazamieszcznego materia튠 stanowi糰omnienia Jana Forowicza z r﮹ch etap砿ycia i pracy

 

We discuss the alleged Croatian and or Vlachs쯳pan>roots of the family. A large part of the published material are the memories of Jan Forowicz쯳pan> stages of life and work

 

 

Strona ju浮kcjonuje, ale podlega sta�mianom. Mamy nadziejꬠ࿹czliwe osoby zechc przekaza栮owe weryfikowalne informacje i dziꫩ temu wiedza o rodzinie bꤺie pe饪sza. To siꠢardzo przyda, zw㺣za m䳺ym pokoleniom.

Kontakt listelowy;janforowicz@tlen.pl

Page already works, but is subject of changes. We hope, that friendly persons will want to deliver us new verifycated informations. Knowledge about family will be more full. This will be very usefull, to especially for younger generations.

Contact࠼/span>e-mail: janforowicz@tlen.pl

Opracowanie Tadeusza s.Jana

i   Jana  s.Bohdana ꡲnego좾Forowicz缯b>.

Z podziꫯwaniem za wsp㰲ac꠴akich os⠪ak:

Larysa Forowicz, Ariana Forowicz-Swska, Lidia Filip, Maria Cemba硬 Aleksandra Bartosiewicz,

Barbara Szurgot i Miros砆orowicz

By Tadeusz  son of Jan

and  Jan  son of Bohdan 襠Black" Forowicz.

With thanks for cooperation:

Larysa Forowicz, Ariana Forowicz-Swska, Lidia Filip, Maria Cemba硬 Aleksandra Bartosiewicz, Barbara Szurgot and Miros砆orowicz.

Forowiczowie - genealogia

Osoba redaktora rzutuje na tre೴rony. W wymiarze techniczno-redakcyjnym przygotowywa깠Jan Forowicz syn Bohdana "Czarnego" i Janiny d.d. Szurgot. Dlatego opr㺠informacji o Forowiczach (przodkach po mieczu) jest te㰯ro wiadomo頯 zacnej rodzinie Szurgot砨przodkach po kꩥli).

Personality of editor projects on this page content. Works out her Jan Forowicz son Bohdan "the Black" and Janina de domo Szurgot. Therefore except information about Forowicz's (on agnate side) is also quite a lot messages about respectable family Szurgot (on the distaff side).

kontakt z Janem W.Forowiczem, synem Bohdana ꡲnego쯳pan>

Poczta tradycyjna:

00 950 Warszawa 1,࠼/span>skr.poczt. 473

e-mail:

janforowicz@tlen.pl

lub

jan.forowicz@gmail.com

Ostatnia aktualizacja tej witryny:쯳pan>20쯳pan>kwietnia2018