MC900432536[1]

 

 

Jan Włodzimierz FOROWICZ

Biografia i opis drogi zawodowej w skrócie

 - Urodzony w 1939 roku we Lwowie w rodzinie inteligenckiej. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie a następnie - Wydz.Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Dziennikarz

 Już w okresie licealnym współpraca korespondencka z "Motorem". Później intensywne zaangażowanie w budowie radiofonii studenckiej. Autor Regulaminu Radia Studenckiego przyjętego przez wszystkie ośrodki akademickie w kraju. W latach 1960-67 współredagował Tygodnik Studencki "Politechnik" (najpierw jako założyciel oddziału krakowskiego a potem sekretarz redakcji w Warszawie).  Następnie w Wydawnictwie Czasopism Technicznych NOT - m.in. współzałożyciel dwutygodnika „Wiadomości Warsztatowe” redaktor naczelny pisma "Temat-Wynalazczość i Racjonalizacja" oraz Zeszytów Problemowych "Tematu", organizator pracy rozbudowanej sieci korespondentów terenowych, Biura Młodzieżowych Patentów itp. inicjatyw prasowych.

 W okresie luty - grudzień 1982 roku pozbawiony pracy w wyniku zakazu uprawiania zawodu orzeczonego przez WRON-owską  „komisję weryfikacyjną”.

Od 15 grudnia 1982 do listopada 1991 komentator  a po prywatyzacji gazety - redaktor działu dziennika "Rzeczpospolita".  W dorobku setki publikacji najróżniejszego rodzaju od relacjonowania konferencji prasowych rzecznika prasowego rządu, przez dziesiątki reportaży z terenu, kończąc na akcjach w rodzaju „dyżur telefoniczny ministra w redakcji Rzeczpospolita”.  Organizował także ogólnopolskie inicjatywy redakcyjne wyboru „najlepszego naczelnika gminy”. W okresie 1982-1987 pełnił dodatkowo funkcję  rzecznika prasowego Głównej Komisji Arbitrażowej. Od 1991 do 1996 starszy publicysta, sprawozdawca parlamentarny dziennika "Polska Zbrojna".  W tym okresie, w 1994 r. współredagował też cotygodniową tzw. "kolumnę rządową" na łamach "Rzeczpospolitej". Od 1996 do 1999 pracownik Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. jako kontraktowy dyrektor agencji PAI-Press. Następnie, w kilka miesięcy przygotował wznowienie i piastował funkcję redaktora naczelnego miesięcznika "Polska". Od połowy 1999 r. współpracownik nieetatowy kilku dzienników i pism periodycznych oraz jednego z tygodników internetowych. W 2007 - seria informacji dla „Rzeczpospolitej” i „Dziennika” o rozprawach w sporach patentowych. Na przełomie 2007/2008 sekretarz redakcji „Służba Zdrowia”. Sporadycznie drukuje w czasopismach polonijnych takich jak „Kurier Chicago”. Autor publikacji wspomnieniowych.

Członek SDP od 1974 r. Uczestnik zgromadzeń założycielskich nowego SDP. W okresie 1996-97 prezes Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych. W 1997 r. członek Rady Integracji Europejskiej przy Premierze RP oraz Rady ds. Strategii Informacyjnej.  Za działalność dziennikarską odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Teksty podpisywał imieniem i nazwiskiem. Drobniejsze materiały w dziennikach”Rzeczpospolita"  i "Polska Zbrojna" opatrywane były skrótami: (for) i JWF. Pseudonim: Leszek Zawadzki a w okresie wroniego wykluczenia z zawodu także: Per Pedes.

 

Jan Włodzimierz FOROWICZ

Biography and course of professional way in short

Born 1939 in polish Lvov, in inteligentsia family. I am graduate of Faculty Mechanical Cracow's Engineering Colleges (Politechnika Krakowska). After completion of studies on PK I became drawn to Warsaws in aim assumption of function secretary drafting weekly magasine "Politechnik" ( paper of students polish politechnical institutes) in Warsaw.

From November 1967 I worked in warsawian Publisherses of Technical Periodicals. I was founder appearing to today biweekly publication "Workshop News". From 1972 to 1982 I was editor-in-chief of "Temat - Inventiveness and Rationalization" and "Problem-exercise books" of this magazine. Simultaneously I published also in weekly magasines "Polityka", "Arguments","Technical Review" and montly magasine "Horizons of Technics". I cocretated cycle tens of weekly broadcast III Programme Polish Radio "Modernity plus technics". I stepped out also in programmes Polish TV-I "Eureka".

In December 1982  I became accept to government everyday newspaper "Rzeczpospolita" ("Republic") on position of commentator in economic division and later in governement policy division. I worked in this newspaper one and a half of year after privatizing, to November 1992. I occupied oneself with problems of improving of state - administration, movement of thrift of cities etc. In 1989  I was accredited as reporter from conference "Round Table" and I had journalist-contact with Lech Wałesa, Janusz Onyszkiewicz and the other prsonalityes of this time. Later -with Zbigniew Romaszewski, Jarosław Kaczyński, Waldemar Pawlak, Longin Pastusiak.To professional acquired possessions from period of work in "Rzeczpospolita", outside writing of mass of information from day, interviews and many interventionist reports.

From" Rzeczpospolita" I moved to dayly newspaper "Polska Zbrojna" (Armed Poland), where I occupied oneself mostly parliamentary reporting. In years 1995-97 I was president acting at journalist Club of Parliamentary Reporters.

From December 1996  to March 1999 I worked in PAI (Polish Information Agency) being manager of press agency" PAI-PRESS", resuming monthly" Poland" and driving PAI-INTERPRESS Publishers.

At present I stay from fees. I cooperate with several papers and with monthlies.

 

Powrót na stronę główną / Back