image001.png

 

Spis źródeł

wykorzystanych

do wzbogacenia lub weryfikacji przekazu rodzinnego

 

"Akt erekcyjny Uniwersytetu Lwowskiego wydany przez króla polskiego Jana Kazimierza w 1661 roku" - reprint

Biblioteka Lwowska”, Lwów 1912, Wyd. Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa - reprint

       Odesłania w "BL" tom 5:

        - "Świętojurskie jarmarki", Mieczysław Opałek

        Odesłania w "BL" tom 6:

        -  "Przewodnik po literaturze historycznej na temat Lwowa", Łucja       Chorewiczowa

        - "Historia Ukrainy - Rusi" Michał Hruszewski

        - "Oblężenie Lwowa 1648", Ludwik Kubala 

        - "Deutsche Aufbaukraefte in der entwicklung Polens", K.Lueck

Bitwy polskiego września, A. Zawilski

Brzozów i okolice”, Artur Bata, Rzeszów 1984, Wyd. KAW

Błogosławiony Chleb Ziemi Czarnej”,  Jan Wiktor,  Książnica Atlas, Lwow- Warszawa 1939

Encyklopedia-Historia Polski”,  Warszawa 1994

Historia Jugosławii” , W.Felczak, T.Wasilewski, wyd. Ossolineum, 1985

Ilustrowana historia Łemkowszczyzny”, Julian Tarnowicz, Lwów 1936, (w języku ukraińskim)

Kontrasty” , tygodnik

Mały atlas historyczny”, PPWK Warszawa-Wrocław 1975

Mapa topograficzna z 1935 roku”,  Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie – reedycja 1999

 „Migracje wołoskie na ziemiach polskich”, K.Dobrowolski, Lwów 1930

Najstarsza kronika Kijowska, Powieść minionych lat”, Franciszek Sielicki, Ossolineum, Wrocław 2005

Najstarsza kronika kijowska”, Ossolineum/de Agostini, 2005

 „Na szlakach Łemkowszczyzny”, K.Pieradzka, Kraków 1939

"Na wysokiej połoninie, obrazy dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej" St.Vincenz, Warszawa 1982

Niespokojne Karpaty”, Urszula Janicka-Krzywda , Kraków 1986

                    Odesłania:

                    - „Upominek, książka na cześć Elizy Orzeszkowej" Kraków - Petersburg 1893, 

                        dotyczy: "Ołeksa Dowbusz, watażka opryszków huculskich", J.Turczyński

                    - "Opryszki w Karpatach" F.Brocki, Lwów 1830

Zachar Birkut”,  Iwan Franko, Warszawa 1950

Palec boży”, Włodzimierz Seremczuk, Iwano-Frankiwsk 2001, (w języku ukraińskim)

Polska – losy państwa i narodu do 1939 roku”, Warszawa 2003, Wyd.„Iskry”

Prawem i lewem”  Władysław Łoziński, Lwów  ….

Przeminęli”, Kamil Barański, Londyn  ….

Sanok i okolice”, Stefan Stefański, Sanok 1991, Wyd.PTTK

Skole i Tucholszczyzna”, Franciszek Papee

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, wyd.1880

Tradycje tolerancji religijnej w Polsce”, Janusz Tazbir, KiW, Warszawa 1980

U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru”, Władysław Pulnarowicz, Wydawn. Związku Strzeleckiego, Turka 1929

Użhorod – Lwów”, Wyd.Karpaty , Użhorod 1976

Wielka Historia Polski”, Kraków 1998

Zamki i forteci Zachodnoj Ukrainy”, Orest Maciuk, Lwów 1997

Z nurtem Stryja” nr 19/20, wyd. Oddziału Stryjan, Gliwice 2004

 

Oprócz tego:

Dokumenty rodzinne, listy, publikacje prasowe i fotografie z archiwum własnego Jana Włodzimierza Forowicza oraz udostępnione przez członków rodziny

Wspomnienia J.J.Ormezowskiego na prawach rękopisu i na www.ormezowski.pl

Niepełne kwerendy w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie

Kwerenda 2008 w Centralnym Archiwum Wojskowym dot. Bohdana Forowicza „Czarnego”

Informacje z Internetu; m.in. http://pl.wikipedia.org/wiki/Biała_Chorwacja

i  http://www.muzeum.tarnow.pl/wydawnictwa/czytelnia/artykuly/kroacja.htm

 

 

Wstecz/Back